• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

หารือ

หารือ

ไทย

GISTDA ร่วมหารือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในการนำข้อมูลภูมิสารสนเทศมาช่วยเหลือประชาชน

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมหารือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อหาแนวทางในการนำข้อมูลด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยและนำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที  โดยได้รับเกียรติจาก พลเอก จ

GISTDA ร่วมหารือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในแนวทางความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ (PM2.5)

นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วย ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศของ GISTDA และคณะ เข้าพบ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อ

ผู้แทน JICA ประจำประเทศไทย ร่วมหารือกับ ผสทอภ.

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายทากาฮิโระ โมริตะ (Takahiro MORITA) ผู้แทน JICA ประจำประเทศไทย พบหารือกับ ผสทอภ.

ผสทอภ. ร่วมหารือ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานเชิงพื้นที่

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพฯ จิสด้า นำโดย ดร.ปกรณ์  อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการจิสด้า พร้อมทีม เข้าพบ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และคณะผู้บริหาร เพื่อร่วมหารือความร่วมมือการบูรณาการ เชื่อมโยง ข้อมูล องค์ความรู้

จิสด้าร่วมหารือกับหน่วยงานต่างๆ ในการนำเสนอการศึกษาเส้นทางอารยธรรมโบราณ ณ ประเทศพม่า

     26 พฤศจิกายน 2562 จิสด้าเดินหน้าร่วมหารือหน่วยงานต่างๆ ในประเทศพม่า โดยมีคณะอนุกรรมการโครงการสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยทีมจิสด้า นำโดย ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผอ.สำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ ในการนำเสนอการศึกษาเส้นทางอารยธรรมโบราณ เพื่อเปิดมุมมองการบูรณาการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ กับข้อมูลด

Subscribe to RSS - หารือ