• ภาษาไทย
  • English

จิสด้าก้าวสู่ปีที่20

"ภาพถ่ายสวยๆจากดวงตาแห่งอวกาศ"

ภาพที่ 5 แก่งกระจาน

แก่งกระจาน เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากที่สุดของประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของหวัดเพชรบุรี และได้รับอิทธิพลจากพายุและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลให้มีฝนตกหนักและมีน้ำไหลลงสู่เขื่อนแก่งกระจานอย่างต่อเนื่อง จนทำให้เขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำใกล้เต็มความจุและคาดการณ์ว่าจะล้น ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจาน เพื่อให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้นำข้อมูลใช้ประโยชน์ต่อไป
พิกัด : 12.908347, 99.601379

Subscribe to RSS - จิสด้าก้าวสู่ปีที่20