• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

คนจิสด้าต้องรู้

คน GISTDA ต้องรู้ Special

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564  ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรม "คน GISTDA ต้องรู้ Special"

ตอน  "เรื่องเล่าก่อนข้าวเที่ยง"

เป็นการแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ

คน GISTDA ต้องรู้ Ep.09 ตอน เมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งกับ PBM

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ จัด กิจกรรม คน GISTDA ต้องรู้ ครั้งที่ 9

ตอน เมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งกับ PBM

* PBM คืออะไร ?

* ทำไมต้อง PBM ?

* ใครบ้างที่มีส่วนร่วม ?

* มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร ?

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564

คนจิสด้าต้องรู้ ep 4 ในตอน "คนหลังม่าน"
พบกับเรื่องราวของกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังการแก้ไขสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

กับหัวข้อเรื่อง  Body shamming คืออะไร??? เปลี่ยนคำหยาบคายให้เป็นคำทักทายปกติกัน "

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 11

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 11 ขึ้นในหัวข้อ  “บุกเบิกการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างกำลังคน ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ”    ผ่านการไลฟ์สด facebook gistda group  ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผอ.ปราณปริยา วงค์ษา  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ควา

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 10

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม  2563  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 10 ขึ้นในหัวข้อ  “กำเนิด Space Krenovation Park : SKP”    ผ่านการไลฟ์สด facebook gistda group  ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด   ผู้อำนวยการสำนักอุทยานรังสรรนวัตกรรมอวกาศ / ปฏิบัติงาน อธิการสถาบันวิทยากา

คนจิสดาต้องรู้ Special

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 จิสด้าจัดกิจกรรม “คนจิสดาต้องรู้ Special” เพื่อให้ เจ้าหน้าที่  ได้รับรู้แนวทางการดำเนินงานของ สทอภ. ทั้งในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์จากผู้บริหาร เพื่อนำไปสู่การวางแผนงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในภาพรวม โดยท่าน  ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์  ผสทอภ.

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 9

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 9  ขึ้นในหัวข้อ  “ทำไมต้อง...จิสด้า”    ผ่านการไลฟ์สด facebook gistda group เป็นการนำเสนอเรื่องราว แง่คิด มุมมองของคนจิสด้า ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เพื่อเป็นแรงผลักดัน กำลังใจ ให้กับคนรุ่นเก่าที่เหนื่อล้ากับการทำงานอยู่ตอนนี้

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 8

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม  2563  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 8 ขึ้นในหัวข้อ  “HR XYZ”    ผ่านการไลฟ์สด facebook gistda group  ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พี่หนุ่ย วรรณวีร์  ศิลโรจน์  ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายธุรการและการคลัง และ  พี่ตุ้ย สุกันยา อินทร์สวาท  ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาอ

หน้า

Subscribe to RSS - คนจิสด้าต้องรู้