เหตุการณ์ต่างๆ

บทความตามเหตุการณ์ต่างๆ

ผลการวิเคราะห์ การติดตามสถานการณ์เรือประมงอับปาง บริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด

ผลการวิเคราะห์ การติดตามสถานการณ์เรือประมงอับปาง บริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด
วันนี้ (18 มิ.ย. 62) เวลา 14.40 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จ.ตราด ได้รับแจ้งว่ามีเรือประมงอับปาง ตำแหน่งที่จมละติจูด 11.39.30 เหนือ ลองติจูด 102.37.12 ตะวันออก บริเวณหน้าอ่าวสลัดหาดทรายขาว เกาะกูด จ.ตราด โดยเรือประมงดังกล่าวชื่อ เรือชัยวารี พร้อมลูกเรือจำนวน 15 คน นั้น ในการนี้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : สทอภ. ได้ทำการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลกระแสน้ำจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง บริเวณจังหวัดตราด ตั้งแต่เวลา 14.00 - 18.00 น. ของวันที่ 18 มิ.ย. 62...

แจ้งการยิงจรวดส่งดาวเทียมของจีน!!!

***ล่าสุด...พบชิ้นส่วนที่คาดว่าจะเป็นผลมาจากการยิงจรวดเพื่อปล่อยดาวเทียม ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่ได้แจ้งเตือนไปก่อนหน้านี้ ซึ่งตกลงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเขตพื้นที่บ้านท่งเสิด เมืองปากส่อง แขวงจำปาสัก เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ (23 พฤษภาคม 2562) ส่วนในประเทศไทยบริเวณอำเภอ นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงฟ้าร้อง และยังไม่มีรายงานใดๆ ในพื้นที่ประเทศไทยครับ*** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

แจ้งเตือนการบิน !!!

*** ล่าสุด...พบชิ้นส่วนที่คาดว่าจะเป็นผลมาจาก spaceflight ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่ได้แจ้งเตือนไปก่อนหน้านี้ ซึ่งตกลงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ (30 เมษายน 2562) ส่วนในประเทศไทยได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงฟ้าร้อง และยังไม่มีรายงานใดๆ ในพื้นที่ประเทศไทยครับ ***

ขับหนีรถติดสงกรานต์ GPS พาลงเขื่อนไปได้อย่างไร?

จากกรณีระบบ GPS พาผู้ใช้รถเลี่ยงรถติดบนถนนมิตรภาพแต่กลับพบว่าถนนที่นำทางมาถูกน้ำในเขื่อนลำตะคองท่วมจนเลิกใช้ทางไปแล้ว เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของระบบ GPS ว่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนั้น ในฐานะที่ระบบ GPS นี้เป็นผลิตผลโดยตรงของ “เทคโนโลยีอวกาศ” ซึ่งนำมาใช้เป็น “ภูมิสารสนเทศ” สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า จึงขอมีส่วนช่วยคลายความสงสัยให้กับคนไทย ดังนี้ GPS ย่อมาจาก Global Positioning System เป็นชื่อของกลุ่มดาวเทียมของสหรัฐอเมริกาซึ่งเริ่มโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ...

คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า

คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า
***สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในเขตจังหวัดภาคเหนือยังคงมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง เหตุผลสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น*** กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย จิสด้า เผยภาพข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน บริเวณ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบหลายอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก และจังหวัดน่าน มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดไฟป่าได้มากกว่าจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้...

ดาวเทียมสแกนพื้นที่ปลูกข้าวนอกเขตชลประทาน...เสี่ยงเสียหายกว่าแสนไร่!

นายอนุสรณ์ รังสิพานิช รักษาการนักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญพิเศษ ของจิสด้า เปิดเผยว่า ข้อมูลภาพจากดาวเทียมชี้ให้เห็นว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังนอกเขตชลประทานกว่า 3 ล้านไร่ ซึ่งยังไม่ได้เก็บเกี่ยว และมีหลายจังหวัดปลูกเกินกว่าแผนการเพาะปลูกตามที่ทางราชการกำหนดไว้ โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลกที่ปลูกรวมกันเฉียด 5 แสนไร่ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อความเสียหายร่วมแสนไร่ อันเนื่องมาจากภาวะภัยแล้ง ฝนไม่ตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน และเป็นที่ที่น้ำจากเขตชลประทานไม่สามารถแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้...

จิสด้าตรวจสอบพบจุดความร้อน ในภาคเหนือยังคงที่ ณ วันที่ 13 มี.ค.62

จิสด้าตรวจสอบพบจุดความร้อน ในภาคเหนือยังคงที่ คาดพายุฤดูร้อนจะช่วยลดความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าได้ พร้อมกับเชื่อว่าจุดความร้อนสะสมในปีนี้จะพุ่งทะลุปีที่แล้ว นายอนุสรณ์ รังสิพานิช รักษาการนักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)หรือจิสด้า ยอมรับจากการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายดวงติดตามจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้ ทั่วประเทศยังว่าสถานการณ์คงที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือที่มีจุดความร้อนสะสมตั้งแต่ต้นปีสูงกว่า 3100 จุด...

ผลการวิเคราะห์ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณอ่าวไทยตอนบน วันที่ 1-2 มี.ค. 62

จากปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณชายฝั่งหาดบานแสน จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 จิสด้าได้ติดตามสถานการณ์ และตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียม พร้อมทำการวิเคราะห์คาดการณ์พื้นที่เฝ้าระวังที่อาจจะได้รับผลกระทบ แสดงบนแผนที่ดังนี้

สถานการณ์ฝุ่น PM2.5

แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วม

จิสด้าวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Radarsat-2 ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 06.09 น. “พบพื้นที่น้ำท่วมกว่า 45,000 ไร่ ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วน ของจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ปัตตานี และตรัง” อย่างไรก็ตาม จิสด้าได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 065-502-7283 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http...