• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ข่าวสารปี63

ข่าวสารปี63

ไทย

ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563 (เดือน เม.ย.63)

news2020-17.png

 

สรุปข่าวเดือนเมษายน 63 รวมทั้งหมด ...132.. ครั้ง แบ่งเป็น

 

1.จุดความร้อน ไฟป่า หมอกควัน

ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563 (เดือน ม.ค.63)

news2020-17.png

 

สรุปข่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563
รวม 29 สื่อ

 

1. ภัยแล้ง ( 6 สื่อ)

โทรทัศน์
https://news.ch7.com/detail/387549

ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2563 (เดือน ธ.ค.62)

news2020-17.png

 

สรุปข่าว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
รวม 24 สื่อ

 

1. 4 เยาวชนไทย ได้รับทุน  ( 3 สื่อ)

หน้า

Subscribe to RSS - ข่าวสารปี63