• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ภัยพิบัติ

ภัยพิบัติ

บทความที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติต่างๆ

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียมพื้นที่น้ำท่วมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สนับสนุน UN ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม

กระทรวงวิทย์ฯ ตั้งวอร์รูมเสริมภารกิจรัฐบาลแก้ปัญหาภัยแล้ง ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมชี้เป้าพื้นที่สำคัญขุดเจาะบ่อบาดาล

ข้อมูลดาวเทียม Thaichote ติดตามพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล

หน้า

Subscribe to RSS - ภัยพิบัติ