• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

International Space Exploration Coordination Group (ISECG)

GISTDA ได้ร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่ม International Space Exploration Coordination Group (ISECG)

เป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทย  GISTDA ได้ร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่ม International Space Exploration Coordination Group (ISECG) เพื่อดำเนินกิจการร่วมกันในภารกิจ spaceflight โดยการกิจหลักของกลุ่มก็คือ การร่วมกันผลักดันเศรษฐกิจอวกาศและการนำประโยชน์จากอวกาศมาสู่สังคมและโลกของเราครับ ไม่ว่าจะเป็นงานในด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยในวิทยาศาสตร์อวกาศ หรือการแชร์ข้อมูลจากภารกิจการสำรวจอวกาศ ทั้งในด้านของการศึกษาและด้านพาณิชย์  อีกทั้งยังการจัดทำแผนเพื่อผลักดันให้เกิดกิจการอวกาศใหม่ๆ อาทิ เทคโนโลยีการสำรวจอวกาศ หุ่นยนต์สำรวจเพื่อการวิจัย spaceflight และ spaceport เป็นต้น แน่นอนครับว่าในอนาคตของประเ

Subscribe to RSS - International Space Exploration Coordination Group (ISECG)