• ภาษาไทย
  • English

ประกาศทั่วไป

ประกาศทั่วไป

ข่าวประกาศทั่วไป

การประกวดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกันภัยพิบัติล่วงหน้า

ระดมสมองทีมคุณมาแข่งขันฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย !!

กับโครงการ Rapid Prototype Development Challenge : Early Warming Service การประกวดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ใช้ (Application) เพื่อแจ้งเตือนและบริหารจัดการเพื่อรับมือกันภัยพิบัติล่วงหน้า (Early Warming Service : EWS) ร่วมชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท

สทอภ. เป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ 26)

Subscribe to RSS - ประกาศทั่วไป