• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

หารือแนวทางความร่วมมือ

GISTDA หารือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564  GISTDA นำโดย นายตติยะ ชื่นตระกูล รอง ผู้อำนวยการ GISTDA และ ที่ปรึกษา นางแน่งน้อย เวทยพงษ์ พร้อมคณะ และผู้แทนจาก สทน.

GISTDA เข้าเยี่ยมชมภารกิจ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ

25 มีนาคม 2564  นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ สทอภ.  พร้อมคณะ ได้มีโอกาสเข้าร่วมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการของ ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ (ศปอว.ทอ.) ในช่วงเช้าของวันนี้ โดยมี พล.อ.ต.ไพฑูรย์ เหลืองตระกูล ผู้บัญชาการ ศปอว.ทอ.

CDS เยี่ยมชมภารกิจ พร้อมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือกับ GISTDA

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วย นายตติยะ ชื่นตระกูล ป.รอง ผสทอภ. นายดำรงฤทธิ์ เนียมหมวด ป.รอง ผสทอภ. และ นางศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผอ.สปภ.

เอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย หารือแนวทางความร่วมมือกับ GISTDA

29 ก.ย. 2563 H.E. Mr. Fernando Quirós (เฟรนันโด กิโรส) เอกอัครราชทูตเปรูประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Minister Carmen Azurin (การ์เมน อาซูริน) อัครราชทูต ได้เข้าหารือกับ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สทอภ. โดยมี นายตติยะ ชื่นตระกูล ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการ สทอภ.

Subscribe to RSS - หารือแนวทางความร่วมมือ