• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

#GISTDA #จิสด้า #HAYABUSA2 #SPACE #spacetechnology #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #อว #mhesi #ยานสำรวจ #อวกาศ #สำรวจอวกาศ

Subscribe to RSS - #GISTDA #จิสด้า #HAYABUSA2 #SPACE #spacetechnology #จิสด้าก้าวสู่ปีที่20 #อว #mhesi #ยานสำรวจ #อวกาศ #สำรวจอวกาศ