• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Smart Education

Smart Education

ไทย

GISTDA ร่วมแสดงผลงานขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้าน Smart City & Smart Education

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จ.ชลบุรี สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมการประชุมลงนามความร่วมมือ โครงการ Smart City & Smart Education เมืองอัจริยะการศึกษายุคดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กับ 12

Subscribe to RSS - Smart Education