• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ซ้อมหนีไฟประจำปี

ซ้อมหนีไฟประจำปี

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน บุคลากร GISTDA เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟประจำปี 2563 ณ บริเวณจุดรวมพลด้านหลังอาคารจอดรถของอาคารรัฐประศาสนภักดี เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการป้องกันและเข้าระงับเหตุอัคคีภัยได้อย่างถูกวิธี  ทั้งนี้ การปฏิบัติดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามก

Subscribe to RSS - ซ้อมหนีไฟประจำปี