• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

THOES-2

THOES-2

ไทย

ผู้บริหาร GISTDA ร่วมหารือ กระทรวงกลาโหม เพื่อหาแนวทางการดำเนินโครงการ THEOS-2

เมื่อเช้านี้ เวลา 09.00 น. ผสทอภ. ให้เกียรตินำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ GISTDA เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการ THEOS-2 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหม ณ ห้องประชุมกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศกลาโหม (ทสอ.กห.) ศรีสมาน โดยมี พลโท เจษฎา เปรมนิรันดร เจ้ากรม ทสอ.กห.

Subscribe to RSS - THOES-2