• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

วิจัยระบบโลกและอวกาศ

ประธาน กสว. ย้ำการวิจัยระบบโลกและอวกาศ ต้องตอบสนองภาคประชาชน พร้อมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (กสว.) ได้ให้สัมภาษณ์ในงานประชุมวิชาการและการสัมมนานานาชาติการวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 ว่า เราต้องมองถึงโลกปัจจุบันว่าการพัฒนา

Subscribe to RSS - วิจัยระบบโลกและอวกาศ