• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การส่งเสริม

การส่งเสริม

ไทย

การคุ้มครองและการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชน

Subscribe to RSS - การส่งเสริม