• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี

GISTDA เผยภาพดาวเทียมวิเคราะห์ ปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณอ่าวไทยตอนบน

GISTDA ได้วิเคราะห์ข้อมูลภาพจากดาวเทียม Sentinel-2B เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 พบปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณอ่าวไทยตอนบน  และบริเวณใกล้ชายฝั่ง กระจายเป็นพื้นที่ประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร (สีส้มในกรอบขาว)

Subscribe to RSS - ปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี