• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม

Subscribe to RSS - กำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม