• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

กระทรวงดิจิทัลฯ

GISTDA ร่วมหารือการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมกับกระทรวงดิจิทัลฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมหารือข้อราชการการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ณ ห้อ

Subscribe to RSS - กระทรวงดิจิทัลฯ