• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

COVID-19 iMAP Platform

COVID-19 iMAP Platform

ไทย

GISTDA จัดเสวนาทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ COVID-19 iMAP Platform ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดเชียงราย

24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ   GISTDA ร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดยมีนางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA และคณะ จัดเสวนาในหัวข้อ “COVID-19 iMAP Platform ทางเลือ

GISTDA ลงพื้นที่เชียงใหม่ จัดเสวนาทางเลือกเพื่อการตัดสินใจ COVID-19 iMAP Platform ครั้งที่ 2

22 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ   GISTDA ร่วมมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดยมีนางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA และคณะ จัดเสวนาในหัวข้อ “COVID-19 iMAP Platform ทางเลือ

Subscribe to RSS - COVID-19 iMAP Platform