• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

RADARSAT และ COSMO-SkyMed

RADARSAT และ COSMO-SkyMed

ผังการรับสัญญาณดาวเทียม RADARSAT และ COSMO-SkyMed

หน้า

Subscribe to RSS - RADARSAT และ COSMO-SkyMed