• ภาษาไทย
  • English

ไฟป่า

ไฟป่า

ไทย

ติดตามการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากดาวเทียม...สู้ไฟป่า

10 เมษายน 2560 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจิสด้านำสื่อมวลชนลงพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจากดาวเทียมมาช่วยสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม โดยจิสด้าใช้ดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียมอื่นๆ อีกหลายดวง เพื่อติดตามจุดความร้อนหรือฮอตสปอต พื้น

จิสด้าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน (10 - 16 เมษายน 2560)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าในรอบ 7 วัน สำหรับในช่วงระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน 2560 พบที่มีความเสี่ยงมากอยู่ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดเชียงราย ส่วนพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ขอให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่

หน้า

Subscribe to RSS - ไฟป่า