• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ภัยแล้ง

ภัยแล้ง

ไทย

จิสด้าร่วมประชุมนำเสนอการบริหารจัดการเกษตรกับภัยแล้งจากดาวเทียม

"พืชเครียด คนเครียดกว่า" บทสะท้อนจากเกษตรกรและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จ.อุดรธานี  เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.

กระทรวงวิทย์ฯ ตั้งวอร์รูมเสริมภารกิจรัฐบาลแก้ปัญหาภัยแล้ง ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมชี้เป้าพื้นที่สำคัญขุดเจาะบ่อบาดาล

Subscribe to RSS - ภัยแล้ง