• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

MOU

MOU

ไทย

GISTDA ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

10 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี รศ.ดร.คุณห

12 หน่วยงาน ผนึกกำลังจัดตั้ง “ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย” หวังใช้เทคโนโลยีอวกาศพัฒนาคน ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

12 หน่วยงาน ผนึกกำลังจัดตั้ง “ภาคีความร่วมมืออวกาศไทย”
หวังใช้เทคโนโลยีอวกาศพัฒนาคน ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

GISTDA จับมือ สยามคูโบต้า สร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ส่งเสริมเพิ่มศัยภาพต้นแบบระบบฟาร์มอัจฉริยะ

วันพฤหัสที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 111 อาคาร 1 บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.ปทุมธานี
.
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและระบบฟาร์มอัจฉริยะ

5 ภาคีเครือข่ายรวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคตร่วมสร้างอากาศบริสุทธิ์

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ GISTDA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กฟผ. ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต ในการจัดการพลังงาน คุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม พร้อมชวนคนไทยร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและอากาศบริสุทธิ์

GISTDA จับมือ IPPD ใช้ Big Data จัดทำนโยบายให้ประเทศ

   เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ​ (องค์กรมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) ภายใต้กำกับมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนานโย

GISTDA พร้อมสนับสนุนข้อมูล PM2.5 ร่วมวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย Thailand Consortium for Atmospheric Research (TCAR) โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมลงนามถึง 28 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การมหาชน 3 หน่วยงาน จากกร

GISTDA-CONIDA ลงนามความร่วมมือด้านอวกาศ ฉลอง 55 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เปรู

10 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ National Commission for Aerospace Research and Development  หรือ CONIDA ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศแ

GISTDA และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมมือทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ  GISTDA และ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังร่วมมือทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยมี ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศ

ผนึกกำลัง 19 หน่วยงาน ดัน "พ้นภัย" ช่วยเหลือประชาชน

5 พ.ย.63 ณ ห้อง Mitrtown 1 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ กรุงเทพฯ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือในการบูรณาการและการขับเคลื่อนการใช้งานระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยมีสภากาชาดไทยเป็นแม่งานหลัก

GISTDA จับมือกรมเจ้าท่าร่วมพัฒนานวัตกรรมระบบขนส่งทางน้ำ

12 ต.ค.63 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ร่วมกับ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ และพัฒนานวัตกรรมในการกํากับดูแล และพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำ ด้วยเทคโนโลยีอว

หน้า

Subscribe to RSS - MOU