• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประชุม

ประชุม

ไทย

GISTDA หารือร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อติดตาม การใช้งานระบบNGIS Portal ระบบ FGDS และระบบภูมิสารสนเทศด้านภัยพิบัติทางบกและทางทะเล (Chaengpai Application)

20 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดพิจิตร ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อติดตาม ประเมินผล การใช้งานระบบภายใต้โครงการพัฒนาระบบและบริการภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ ได้แก่ ระบบ NGIS

GISTDA ร่วมหารือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในแนวทางความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพอากาศ (PM2.5)

นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมด้วย ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศของ GISTDA และคณะ เข้าพบ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อ

GISTDA เดินหน้าหารือ TRUE พร้อมจับมือทำงานร่วมกันภายใต้ GIS for agriculture

19 กุมภาพันธ์ 2564 นายตติยะ ชื่นตระกูล และนางกานดาศรี  ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ  GISTDA และนางศิริลักษณ์  พฤกษ์ปิติกุล ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริการภูมิสารสนเทศ นำทีมเข้าเยี่ยมชม True Digital Group ณ True Digital Park พร้อมทั้งหารือถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตเพื่อการพัฒนาในภาคการเกษตรรว

ผู้แทน JICA ประจำประเทศไทย ร่วมหารือกับ ผสทอภ.

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายทากาฮิโระ โมริตะ (Takahiro MORITA) ผู้แทน JICA ประจำประเทศไทย พบหารือกับ ผสทอภ.

GISTDA เข้าร่วมประชุมแนวทางการสร้างระบบนิเวศ

วันอังคารที่ 29 ธค 63  GISTDA  เข้าร่วมประชุมแนวทางการสร้างระบบนิเวศเพื่อสร้างภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน อาคารจามจุรีสแควร์  โดยมี ดร.บัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ เป็นประธานการหารือร่วมกับ สำนักงาน กพร.

GISTDA และ ARTSA ร่วมกับ UNESCAP และ ม.อ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ

GISTDA และ ARTSA ร่วมกับ UNESCAP และ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ได้จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการและหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ หัวข้อ Thematic Training and Workshop on “Integration of Geospatial Information for Sustainable Urban Development” ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ อำเ

GISTDA ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนโครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน”

   GISTDA ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนโครงการร่วมคืนป่าให้ประชาชน” ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระยะที่ 1 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชา

คณะผู้นำนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศของ GISTDA

อว.จัดกิจกรรมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่...สู่...คนไทยมีดี

ทบ. และ GISTDA พร้อมสานต่อความร่วมมือเพื่อภารกิจด้านความมั่นคง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมภารกิจ 3/1 GISTDA  นายตติยะ      ชื่นตระกูล ปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการ GISTDA และ พล.ต.กำชัย วงศ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กรมข่าวทหารบก ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานในการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศและภู

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ Power of Regionalization พัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Upskill Reskill

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) ร่วมกับศูนย์ภูมิภาค ทั้ง 7 ศูนย์ ร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ Power of Regionalization พัฒนาทักษะเพื่ออนาคต Upskill Reskill “ณ ห้องประชุมสุรนารี อาคารสุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

หน้า

Subscribe to RSS - ประชุม