• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Satellite

Satellite

ไทย

มุ่งสู่ ผู้สร้าง ดาวเทียมขนาดเล็ก...

     GISTDA จัดการสัมมนา "Thailand Microsatellite Symposium" เมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557 เชิญหน่วยงานด้านอวกาศและผู้ผลิตดาวเทียมจากต่างประเทศ มาร่วมเสนอแนวทาง เพื่อหวังให้ประเทศไทยพัฒนาศักยภาพ จนสามารถผลิตดาวเทียมขนาดเล็กเองได้ภายใน 5 ปี

Subscribe to RSS - Satellite