• ภาษาไทย
  • English

ครบรอบ วางพานพุ่ม

GISTDA เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนากรมป่าไม้

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ กรมป่าไม้ Gistda เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมป่าไม้ 118 ปี โดยมี

ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สทอภ.  พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ GISTDA เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม

พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี เพื่อเทิดพระเกียรติ "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย

     เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๔ สป.วท.ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ. พร้อมด้วยตัวแทนเจ้าหน้าที่ GISTDA เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี

Subscribe to RSS - ครบรอบ วางพานพุ่ม