• ภาษาไทย
  • English

การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.

การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.

ข่าวการเยี่ยมชมดูงานของ GISTDA ทั้งหมด

(การเยี่ยมชมดูงาน)

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 15 กันยายน 2559

                  ในวันที่ 15 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เนื่องในโอกาศเข้าเยี่ยมชมแ

คณะผู้บริหารท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 12 กันยายน 2559

     เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 คณะผู้บริหาร สทอภ. โดย ดร.

การดูงาน "Immersion into the Universe สัมผัสจักรวาล สร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคต" ณ Space Insprium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

     วันที่ 12 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดการดูงาน “Immersion into the Universe สัมผัสจักรวาล สร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคต“ณ Space Insprium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โดย รอง

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 7 กันยายน 2559

                 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คณะผู้บริหาร สทอภ.

การประชุมสมาชิกชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

               วันที่ 6 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดประชุมสมาชิกชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารภูมิสารสนเทศสิรินธร ครั้งที่ 4/2559 โดย  รอง ผสทอภ.

Search... คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 2 กันยายน 2559

            เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 คณะผู้บริหาร สทอภ.

การอบรมนานาชาติหลักสูตร Building Efficiency Utilization of Satellite-Based Information during Emergency Response for CLMV Conutries ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

                  ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีการอบรมนานาชาติหลักสูตร Building Efficiency Utilization of Satellite-Based Information during Emerg

Search... คณะ Hubei Provincial Science and Technology Department เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 1 กันยายน 2559

                 ในวันที่ 1 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะ Hubei Provincial Science and Technology Department เพื่อเยี่ยมชมความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของ

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 1 กันยายน 2559

       ในวันที่ 1 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนนายสิบแผนที่ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการและดูงาน เพ

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ชวนครูใช้ "Space Inspirium" เป็นห้องเรียน ให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจเป็นวิศวกร-นักวิทย์ เตรียมคนเสริมแกร่งไทยแลนด์ 4.0

      28 สิงหาคม 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เยี่ยมศูนย์เรียนรู้อวกาศแห่งแรกของเมืองไทย "Space Inspirium" โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ชวนเด็กไทยเรียนรู้อวกาศ จรวด-ยานอวกาศ น

หน้า

Subscribe to RSS - การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.