• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.

การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.

ข่าวการเยี่ยมชมดูงานของ GISTDA ทั้งหมด

(การเยี่ยมชมดูงาน)

จิสด้า นำชุมชนเจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหารเทศบาล ต.บ้านฉาง จ.ระยอง ศึกษาดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และ Space Inspirum

     วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จิสด้านำชุมชนเจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง ศึกษาดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และ Space Inspirum อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวต้อนรับ

คณะเจ้าหน้าที่บริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน) เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 24 มกราคม 2560

     ในวันที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. ดร.

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ GISTDA

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (นายภัครธรณ์ เทียนไชย) พร้อมคณะ ให้เกียรติเดินทางเข้าเยี่ยมชมภารกิจของ GISTDA ในด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาและบริหารจัดการจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมเข้าชม Space inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข

รมว.วท. ผลักดันนวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ

  เมื่อวันเสาร์ที่ 14 และวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะเยี่ยมชมและรับฟังการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ สทอภ.

คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 12 มกราคม 2560

          ในวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น.

Space inspirium จัดกิจกรรม "แผนที่ในมือพ่อ" วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2559

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กับภาพที่พสกนิกรไทยชินตาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีแผนที่ในพระหัตถ์ และการเสด็จไปยังพื้นที่ต่างๆ ทุกที่บนแผนที่ประเทศไทย ทุกตารางนิ้ว ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารแค่ไหนพระองค์ก็เสด็จไป ซึ่งก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง

คณะอาจารย์และนักศีกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559

          ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศีกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ และคณะเข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2559

       เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สทอภ.

ปลัดกระทรวงฯ เยี่ยมชม Space Inspirium

17 ตุลาคม 2559 รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม Space Inspirium โดยมี ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ GISTDA ให้การต้อนรับ

การหารือด้านการพัฒนาดาวเทียม CubeSat จาก EM สู่ FM ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

            เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก Nagoya University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการออกแบบและสร

หน้า

Subscribe to RSS - การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.