• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.

การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.

ข่าวการเยี่ยมชมดูงานของ GISTDA ทั้งหมด

(การเยี่ยมชมดูงาน)

คณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ สำนักสนับสนุน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 29 กันยายน 2559

         ในวันที่ 29 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียน โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ สำนักสนับสนุน กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารส

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะ เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 23 กันยายน 2559

      เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดย ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการ สทอภ.

คณะเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้านครหลวง เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 22 กันยายน 2559

     ในวันที่ 22 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากองค์กรที่ประสบความสำเร็จด้านกา

คณะนักศึกษาฝึกงาน สทอภ. เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 20 กันยายน 2559

     ในวันที่ 20 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่ได้มาฝึกงานกับ สทอภ.

คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 15 กันยายน 2559

                  ในวันที่ 15 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนคณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เนื่องในโอกาศเข้าเยี่ยมชมแ

คณะผู้บริหารท่าอากาศยานอู่ตะเภา เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 12 กันยายน 2559

     เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 คณะผู้บริหาร สทอภ. โดย ดร.

การดูงาน "Immersion into the Universe สัมผัสจักรวาล สร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคต" ณ Space Insprium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

     วันที่ 12 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดการดูงาน “Immersion into the Universe สัมผัสจักรวาล สร้างแรงบันดาลใจสู่อนาคต“ณ Space Insprium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ โดย รอง

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 7 กันยายน 2559

                 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คณะผู้บริหาร สทอภ.

การประชุมสมาชิกชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

               วันที่ 6 กันยายน 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดประชุมสมาชิกชมรมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารภูมิสารสนเทศสิรินธร ครั้งที่ 4/2559 โดย  รอง ผสทอภ.

Search... คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชม อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ในวันที่ 2 กันยายน 2559

            เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 คณะผู้บริหาร สทอภ.

หน้า

Subscribe to RSS - การเยี่ยมชมกิจกรรม สทอภ.