• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ลงพื้นที่

ลงพื้นที่

ไทย

GISTDA เกาะติดสถานะการณ์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 GISTDA ได้ลงพื้นที่เกาะติดสถานะการณ์การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี จ.นราธิวาสโดยได้รับความร่วมจากสำนักงานจังหวัดนราธิวาส,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดนราธิวาส นำเฮลิคอปเตอร์จากหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสสำ

ผสทอภ. และทีมงาน GISTDA ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส

ผสทอภ. และทีมงาน GISTDA ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ร่วมสังเกตุการณ์การ

"โค่นยางพาราของเรา-เขาบูโดยั่งยืน" โดยเครือข่ายภาคประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี พร้อมกันนี้ทางทีมงานข่าว 3 มิติ ได้ขอสัมภาษณ์

หน้า

Subscribe to RSS - ลงพื้นที่