เทคโนโลยีอวกาศ

แจ้งการยิงจรวดส่งดาวเทียมของจีน!!!

***ล่าสุด...พบชิ้นส่วนที่คาดว่าจะเป็นผลมาจากการยิงจรวดเพื่อปล่อยดาวเทียม ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามที่ได้แจ้งเตือนไปก่อนหน้านี้ ซึ่งตกลงในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในเขตพื้นที่บ้านท่งเสิด เมืองปากส่อง แขวงจำปาสัก เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับ (23 พฤษภาคม 2562) ส่วนในประเทศไทยบริเวณอำเภอ นาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานีได้ยินเสียงดังคล้ายเสียงฟ้าร้อง และยังไม่มีรายงานใดๆ ในพื้นที่ประเทศไทยครับ*** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------...

ขับหนีรถติดสงกรานต์ GPS พาลงเขื่อนไปได้อย่างไร?

จากกรณีระบบ GPS พาผู้ใช้รถเลี่ยงรถติดบนถนนมิตรภาพแต่กลับพบว่าถนนที่นำทางมาถูกน้ำในเขื่อนลำตะคองท่วมจนเลิกใช้ทางไปแล้ว เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำงานของระบบ GPS ว่าเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนนั้น ในฐานะที่ระบบ GPS นี้เป็นผลิตผลโดยตรงของ “เทคโนโลยีอวกาศ” ซึ่งนำมาใช้เป็น “ภูมิสารสนเทศ” สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือจิสด้า จึงขอมีส่วนช่วยคลายความสงสัยให้กับคนไทย ดังนี้ GPS ย่อมาจาก Global Positioning System เป็นชื่อของกลุ่มดาวเทียมของสหรัฐอเมริกาซึ่งเริ่มโครงการมาตั้งแต่ พ.ศ...

คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า

คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า
***สถานการณ์ไฟป่าหมอกควันในเขตจังหวัดภาคเหนือยังคงมีให้เห็นกันอย่างต่อเนื่อง เหตุผลสำคัญมาจากการเผาเพื่อกำจัดวัชพืช สำหรับเตรียมพื้นที่เพาะปลูก และการหาของป่า ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งสิ้น*** กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย จิสด้า เผยภาพข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าล่วงหน้า 7 วัน บริเวณ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบหลายอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก และจังหวัดน่าน มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดไฟป่าได้มากกว่าจังหวัดอื่นๆ ทั้งนี้...

ดาวเทียมสแกนพื้นที่ปลูกข้าวนอกเขตชลประทาน...เสี่ยงเสียหายกว่าแสนไร่!

นายอนุสรณ์ รังสิพานิช รักษาการนักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญพิเศษ ของจิสด้า เปิดเผยว่า ข้อมูลภาพจากดาวเทียมชี้ให้เห็นว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังนอกเขตชลประทานกว่า 3 ล้านไร่ ซึ่งยังไม่ได้เก็บเกี่ยว และมีหลายจังหวัดปลูกเกินกว่าแผนการเพาะปลูกตามที่ทางราชการกำหนดไว้ โดยเฉพาะจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลกที่ปลูกรวมกันเฉียด 5 แสนไร่ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อความเสียหายร่วมแสนไร่ อันเนื่องมาจากภาวะภัยแล้ง ฝนไม่ตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน และเป็นที่ที่น้ำจากเขตชลประทานไม่สามารถแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึง ทั้งนี้...

จิสด้าตรวจสอบพบจุดความร้อน ในภาคเหนือยังคงที่ ณ วันที่ 13 มี.ค.62

จิสด้าตรวจสอบพบจุดความร้อน ในภาคเหนือยังคงที่ คาดพายุฤดูร้อนจะช่วยลดความรุนแรงของสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าได้ พร้อมกับเชื่อว่าจุดความร้อนสะสมในปีนี้จะพุ่งทะลุปีที่แล้ว นายอนุสรณ์ รังสิพานิช รักษาการนักภูมิสารสนเทศเชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)หรือจิสด้า ยอมรับจากการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมหลายดวงติดตามจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้ ทั่วประเทศยังว่าสถานการณ์คงที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือที่มีจุดความร้อนสะสมตั้งแต่ต้นปีสูงกว่า 3100 จุด...

ผลการวิเคราะห์ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณอ่าวไทยตอนบน วันที่ 1-2 มี.ค. 62

จากปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี บริเวณชายฝั่งหาดบานแสน จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 จิสด้าได้ติดตามสถานการณ์ และตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียม พร้อมทำการวิเคราะห์คาดการณ์พื้นที่เฝ้าระวังที่อาจจะได้รับผลกระทบ แสดงบนแผนที่ดังนี้

แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วม

จิสด้าวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Radarsat-2 ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 06.09 น. “พบพื้นที่น้ำท่วมกว่า 45,000 ไร่ ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วน ของจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ปัตตานี และตรัง” อย่างไรก็ตาม จิสด้าได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 065-502-7283 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http...

แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงจากคลื่นพายุซัดฝั่ง(Storm Surge)

จิสด้าเผยภาพพื้นที่เฝ้าระวังเพิ่มเติมที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบรุนแรงรวมถึงพื้นที่น้ำท่วม และพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน "ปาบึก" และ storm surge " บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช " ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 065-502-7283 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http://gistdaportal.gistda.or.th/water/ หรือ http://flood.gistda.or.th หรือติดตามข้อมูลคลื่น และกระแสน้ำได้ที่ http://coastalradar.gistda.or.th/wp/ และ http://flood.gistda.or.th/rainfall_monitoring...

การประยุกต์ใช้ข้อมูล GNSS CORS

แนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้ ข้อมูล GNSS CORS รองรับการใช้งานของทั้งหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน โดยเฉพาะวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (SME) ให้สามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง (High- Technology Industrial) จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านนวัตกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ

การทดสอบการยิงจรวดของอินเดีย

หน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศสนามบินนิวเดลิ ประเทศอินเดีย แจ้งเรื่องการทดสอบยิงจรวดของประเทศอินเดีย ช่วงเวลา 23 -24 ธันวาคม 2561 ช่วงเวลา 9.00 – 12.00 น. (เวลาในประเทศไทย) ซึ่งส่งผลกระทบบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการทำการบิน (Danger zone: พื้นที่รอบเส้นสีแดง) คาดว่าน่าจะยิงมาจากฐานยิงจรวด Abdul Kalam Island ของประเทศอินเดีย ตามรูปข้างล่างนี้ บริเวณที่แจ้งเตือนอยู่ในพื้นที่ของหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศ 4 เมืองต่อไปนี้ 1) โกลกาตา ประเทศอินเดีย 2) เจนไน ประเทศอินเดีย 3. โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา และ 4. จาการ์ตา...