• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

Aerospace

Aerospace

ไทย

Gistda ร่วมกับบริษัทพันธมิตรเอกชนผลักดันพัฒนาและยกระดับความสามารถผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม Aerospace

ในวันพุธ ที่ 18 ธ.ค. พ.ศ.

Gistda ร่วมกับบริษัทพันธมิตรเอกชนผลักดันพัฒนาและยกระดับความสามารถผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม Aerospace

ในวันพุธ ที่ 18 ธ.ค. พ.ศ.

GISTDA ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีสร้างบุคลากรด้าน Aerospace

          คณะนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้เข้าใช้บริการห้องปฏิบัติการความเป็นเลิศและนวัตกรรมการบินและอวกาศหรือ “กาแลคซี่” GALAXI (GISTDA’s Aerospace Laboratory of Excellence and Innovation) ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GIS

โอกาสทางธุรกิจดีๆ ไม่ควรพลาด Aerospace ณ ประเทศยูเครน และสหพันธรัฐรัสเซีย

aerospace.jpg

 

   โอกาสทางธุรกิจดีๆ ไม่ควรพลาด Aerospace ณ ประเทศยูเครน และสหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 16-23 กรกฏาคม 2560  “ราคาเริ่มต้นสำหรับยูเครน เพียง 67,125.- บาท” เยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนดาวเทียม จรวด และเครื่องบินและเข้าร่วมตลาดอุตสาหกรรม Aerospace ที่ยิ่งใหญ่ในงาน MAKS 2017

1) รายละเอียดการดูงานโดยสังเขป

สทอภ. ผนึกกำลัง ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา จัดการสัมมนา “แผนงานการศึกษาด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต: อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ (Future Technology for Aviation/Aerospace)”

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  ตระหนักถึงความจำเป็นในการรับฟังความคิดเห็นในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Aviation/Aerospace) จึงได้จัดการสัมมนา “แผนงานการศึกษาด้านอุตสาหกรรมแห่งอนาคต: อุตสาหกรรมการบิน

GISTDA จับมือภาครัฐและเอกชนชั้นนำ ใช้ วทน. พัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศไทย

          GISTDA ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   “จัดสัมมนา Elevating Thailand Industry in Global Aerospace Value Chain” เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของอุตสาหกรรมอากาศยานและอวกาศยานของไทยให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งของห่

Subscribe to RSS - Aerospace