• ภาษาไทย
  • English

การประชุมสัมมนา

ถอดบทเรียนไฟป่าแม่ฮ่องสอน...สำเร็จเกินเป้า

    วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการสัมมนาประเมินผลโครงการเพื่อถอดบทเรียนในการติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า ประจำปี 2559 ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ GISTDA จัดสัมมนาดังกล่าว โ

Subscribe to RSS - การประชุมสัมมนา