• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

MOU

MOU

GISTDA จับมือ ธัชชา พร้อมเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานร่วม 37 แห่ง ภายใต้ อว. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ

21 มิถุนายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.

GISTDA จับมือกำเนิดวิทย์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเต็มรูปแบบ

21 มิถุนายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.

GISTDA ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

10 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี รศ.ดร.คุณห

GISTDA จับมือ สยามคูโบต้า สร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ส่งเสริมเพิ่มศัยภาพต้นแบบระบบฟาร์มอัจฉริยะ

วันพฤหัสที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 111 อาคาร 1 บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.ปทุมธานี
.
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและระบบฟาร์มอัจฉริยะ

5 ภาคีเครือข่ายรวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคตร่วมสร้างอากาศบริสุทธิ์

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ GISTDA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กฟผ. ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต ในการจัดการพลังงาน คุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม พร้อมชวนคนไทยร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและอากาศบริสุทธิ์

GISTDA จับมือเกาหลีใต้ใช้ดาวเทียม GEMS จัดการมลพิษทางอากาศ

9 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (National Institute of Environmental Research: NIER) นำเทคโนโลยีอวกาศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

GISTDA จับมือ IPPD ใช้ Big Data จัดทำนโยบายให้ประเทศ

   เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ​ (องค์กรมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) ภายใต้กำกับมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนานโย

GISTDA พร้อมสนับสนุนข้อมูล PM2.5 ร่วมวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย Thailand Consortium for Atmospheric Research (TCAR) โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมลงนามถึง 28 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การมหาชน 3 หน่วยงาน จากกร

GISTDA-CONIDA ลงนามความร่วมมือด้านอวกาศ ฉลอง 55 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เปรู

10 พฤศจิกายน 2563 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ National Commission for Aerospace Research and Development  หรือ CONIDA ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในการพัฒนาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศแ

หน้า

Subscribe to RSS - MOU