• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

MOU

MOU

GISTDA ผนึกกำลัง สสช. ร่วมบูรณาการประยุกต์ใช้ภูมิสารสนเทศและสารสนเทศทางสถิติเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

17 กันยายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ หรือ สสช.

GISTDA จับมือ ธัชชา พร้อมเครือข่ายมหาวิทยาลัยและหน่วยงานร่วม 37 แห่ง ภายใต้ อว. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ของประเทศ

21 มิถุนายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.

GISTDA จับมือกำเนิดวิทย์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเต็มรูปแบบ

21 มิถุนายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.

GISTDA ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

10 มิถุนายน 2564 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทางวิชาการและการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กับ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ณ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี รศ.ดร.คุณห

GISTDA จับมือ สยามคูโบต้า สร้างนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ส่งเสริมเพิ่มศัยภาพต้นแบบระบบฟาร์มอัจฉริยะ

วันพฤหัสที่ 11 มีนาคม 2564 ณ ห้อง 111 อาคาร 1 บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด จ.ปทุมธานี
.
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและระบบฟาร์มอัจฉริยะ

5 ภาคีเครือข่ายรวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคตร่วมสร้างอากาศบริสุทธิ์

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ GISTDA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กฟผ. ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต ในการจัดการพลังงาน คุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม พร้อมชวนคนไทยร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและอากาศบริสุทธิ์

GISTDA จับมือเกาหลีใต้ใช้ดาวเทียม GEMS จัดการมลพิษทางอากาศ

9 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับ สถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สาธารณรัฐเกาหลี (National Institute of Environmental Research: NIER) นำเทคโนโลยีอวกาศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ

GISTDA จับมือ IPPD ใช้ Big Data จัดทำนโยบายให้ประเทศ

   เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ​ (องค์กรมหาชน) หรือ GISTDA ร่วมกับสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา (IPPD) ภายใต้กำกับมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อพัฒนานโย

GISTDA พร้อมสนับสนุนข้อมูล PM2.5 ร่วมวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ว่าด้วยความร่วมมือภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย Thailand Consortium for Atmospheric Research (TCAR) โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมลงนามถึง 28 หน่วยงาน ประกอบด้วย องค์การมหาชน 3 หน่วยงาน จากกร

หน้า

Subscribe to RSS - MOU