• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GISTDA SPACE CAMP

GISTDA SPACE CAMP

ไทย

เด็กไทย…ไปเกาหลี

            บินไปแล้ว!!! 6 เยาวชนไทยที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 2016 International Space Camp ณ สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดย Korea Aerospace Research Institute (KARI) ซึ่ง GISTDA ร่วมกับ สวทช.

เปิดแล้ว GISTDA SPACE CAMP

     วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี GISTDA เปิดค่ายเยาวชนภายใต้ concept “สนุกคิด GISTDA ท้าทดลอง” GISTDA SPACE CAMP ครั้งที่ 1 จากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ 36 คน

Subscribe to RSS - GISTDA SPACE CAMP