• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

การส่งเสริมการบริหารเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีอวกาศ

ใช้ข้อมูลดาวเทียมเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรไทย

          วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 GISTDA ร่วมกับ Centre Nationald”Etudes Spatiales (CNES) และสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดสัมมนา “การส่งเสริมการบริหารเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีอวกาศ” โดยได้รับเกียรติจาก H.E.Mr.Gilles GARACHON เอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย แ

Subscribe to RSS - การส่งเสริมการบริหารเกษตรกรรมด้วยเทคโนโลยีอวกาศ