• ภาษาไทย
  • English

อบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศกับการประยุกต์ใช้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”

      วันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง BB 202 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ.

Subscribe to RSS - อบรมเชิงปฏิบัติการ