• ภาษาไทย
  • English

GOFC-GOLD

GOFC-GOLD

ไทย

การอบรมหลักสูตรนานาชาติ 2016 GOFC-GOLD Data Initiative Advanced Training ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

     ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2559 อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จัดอบรมนานาชาติหลักสูตร 2016 GOFC-GOLD Data Initiative Advanced Training ณ ศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร (สภ.) เนื่องด้วยสำนักพัฒ

Subscribe to RSS - GOFC-GOLD