• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

GEOINFOTECH 2017

GEOINFOTECH 2017

ไทย

GEOINFOTECH 2017

     เปิดแล้วสำหรับงาน GEOINFOTECH 2017 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เป็นอีก 1 เวทีใหญ่ของการประชุมวิชาการระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและน

Subscribe to RSS - GEOINFOTECH 2017