• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

ไทย

GISTDA พัฒนากำลังคน และการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมการบินและอวกาศไทย

ในวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2563 ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สทอภ.

เอกอัครราชทูตรัสเซีย และคณะเข้าเยี่ยมชมภารกิจของจิสด้าในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย H.E. Mr.

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร เยี่ยมชม SKP

วันที่ 7 พ.ย. 62 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการสร้างเสริมคุณค่าองค์กร เยี่ยมชม SKP ในพื้นที่หลายส่วนอาทิ ห้องปฏิบัติการ GALAXY, ศูนย์วิจัย SOAR, การควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม รวมถึง Space Inspirium พร้อมทั้งให้แนวทางการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การสร้างคุณค่าให้กับองค์กรในระยะยาว

สถาบันอิศรา นำคณะผู้เข้าอบรม บสส. เข้าศึกษาดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ จ.ชลบุรี

    สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตร ผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ บสส.

คณะผู้บริหารหลักสูตรนักบริหารการเงินและการคลังภาครัฐระดับสูง เยี่ยมชม SKP

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562  กรมบัญชีกลาง นำคณะผู้บริหารที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินและการคลังภาครัฐระดับสูง รุ่นที่6 เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ อุทยานรังสรรนวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมี นายพีร์ ชูศรี รองผู้อำนวยการ สทอภ.

นักลงทุนรัสเซียเล็ง SKP เป็นฐานการลงทุนด้านอวกาศ

   22 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า และคณะ ให้การต้อนรับคณะนักลงทุนจากประเทศรัสเซีย ศึกษาดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ พื้นที่ EEC เป็นพื้นที่หนึ่งที่สำคัญที่คณะนักลงทุนจากประเทศรัสเซียให้ความสนใจในการเข้ามาลงทุน การศึกษาดูง

จิสด้านำทีมกรมการพัฒนาชุมชน ศึกษาดูงานพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

   วันที่12-13 ธันวาคม 2560 จิสด้านำทีมกรมการพัฒนาชุมชนศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะทำงานตามความร่วมมือในการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่  ณ อำเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

คณะรัฐบาลเมียนมาเยี่ยมชมจิสด้า เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจทวาย

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 จิสด้าให้การต้อนรับคณะรัฐบาลเมียนมาในฐานะสมาชิก Dawei Special Economic Zone Management Committee ในการเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน พร้อมหารือร่วมเพื่อการส่งเสริมการพัฒนาโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมตลอดจนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของเขตเศรษฐกิจทวายฯ ซึ่งเป็นนความร่วมมือระดับไตรภ

จิสด้า นำชุมชนเจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหารเทศบาล ต.บ้านฉาง จ.ระยอง ศึกษาดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และ Space Inspirum

     วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จิสด้านำชุมชนเจ้าหน้าที่และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง ศึกษาดูงาน ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ และ Space Inspirum อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.เชาวลิต ศิลปทอง รองผู้อำนวยการจิสด้า กล่าวต้อนรับ

Subscribe to RSS - ศึกษาดูงาน