• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จังหวัดนราธิวาส

จิสด้าร่วมประชุมหารือกับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี

     วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 จิสด้าเข้าร่วมประชุมหารือกับเครือข่ายการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี โดยมีปลัดอำเภอและคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินทั้ง 3 อำเภอ (อ.ยี่งอ อ.สุไหงปาดี อ.รือเสาะ) ซึ่งเป็น 3 อำเภอที่มีความพร้อม เพื่อการขยายผลตามแนวทางของอำเภอบาเจาะ

Subscribe to RSS - จังหวัดนราธิวาส