• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

สถาบันอิศรา นำคณะผู้บริหารและผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน เข้าเยี่ยมชมภารกิจ GISTDA

26 ธันวาคม 2563  สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย นำคณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บบส.) รุ่นที่ 1 ประกอบด้วย ผู้บริหารและ ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงโทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าเยี่ยมชม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมดูงาน ณ GISTDA สำนักงานใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563  อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ GISTDA สำนักงานใหญ่ โดยมี นางธัญวรัตม์ อนันต์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากวิทยากร  เกี่ยวกับ

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เยี่ยมชมดูงาน ณ GISTDA สำนักงานใหญ่

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563  อาจารย์และนักศึกษา จาก  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ GISTDA สำนักงานใหญ่ โดยมี นางธัญวรัตม์ อนันต์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายจากวิทยากร  เกี่ยวกับ การบริการข้อมูลจากดาวเทียม และ ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ข

คณะผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมดูงาน ณ จิสด้า สำนักงานใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) : สวก.

คณะเจ้าหน้าที่ กฟผ. และ เจ้าหน้าที่จาก DGPC เข้ามเยี่ยมชมกิจการจิสด้า

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ กฟผ. และ เจ้าหน้าที่จาก DGPC จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมดูงาน ณ กลุ่มภารกิจพิเศษปฏิบัติการดาวเทียมภาคพื้นดิน (กภด.) โดยเข้าดูงานในส่วนของ

นักศึกษาฝึกงาน เข้าเยี่ยมชมระบบปฏิบัติการรับสัญญาณ การผลิตข้อมูล และ Space Inspirium

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 จิสด้านำนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 35 คน จาก 17 มหาวิทยาลัยทั้งไทยและต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของจิสด้า ในส่วนของระบบปฏิบัติการรับสัญญาณ และการผลิตข้อมูล พร้อมเข้าชม Space Inspirium ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

การยางแห่งประเทศไทยดูงานจิสด้า พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกยางด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

     5 พฤษภาคม 2560 นายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อำนวยการด้านบริหารการยางแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของการยางแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของจิสด้าในส่วนของการระบบปฏิบัติการดาวเทียม การวางแผนถ่ายภาพ ควบคุม การรับสัญญาณ และการผลิตข้อมูล รวมถึงการแปลตีความพื้น

Subscribe to RSS - เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน