• ภาษาไทย
  • English

uav startup

uav startup

ไทย

ก.วิทย์มอบรางวัลชนะเลิศธุรกิจนวัตกรรม UAV Startup พร้อมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยใช้ วทน. พัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์

   23 กันยายน 2560 ในงาน Thai Tech Expo ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช.

เริ่มแล้ว กับทีมแรก ในการประเมินผลงานตามเกณฑ์ ครั้งที่ 1

   โดรนอัจฉริยะเพื่อการเกษตร ฉีดพ่น สารน้ำฮอร์โมน สารอารักขาพืช Smart UAV For Agriculture หนึ่งในทีมเข้ารอบสุดท้ายในการแข่งขัน UAV Startup ที่ GISTDA และ NIA ร่วมสนับสนุนและจัดการแข่งขันขึ้น โดยทีมนี้นำเสนอการบริการฉีดพ่นปุ๋ยน้ำ, ปุ๋ยเม็ด, หว่านเมล็ดพันธุ์พืช ก่อให้เกิดการเพิ่ม

Subscribe to RSS - uav startup