ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

Undefined

แผนที่แสดงพื้นที่น้ำท่วม

จิสด้าวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Radarsat-2 ประจำวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 06.09 น. “พบพื้นที่น้ำท่วมกว่า 45,000 ไร่ ในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วน ของจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี ปัตตานี และตรัง” อย่างไรก็ตาม จิสด้าได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึกในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ทั้งหมดอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 065-502-7283 ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http...

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT-2 บริเวณภาคตะวันออก

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม RADARSAT-2 ประจำวันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 06.10 น. “พบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณบางส่วนของภาคตะวันออก” พื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่พบบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา ส่วนใหญ่มีแนวโน้มทรงตัว โดยอำเภอองครักษ์ ศรีมหาโพธิ์ มีพื้นที่น้ำท่วมขังลดลง และอำเภอเบ้านสร้าง ศรีมโหสถ มีพื้นที่น้ำท่วมขังเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในส่วนของ สทอภ...

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม Cosmo-SkyMed-1 พื้นที่น้ำท่วมบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม Cosmo-SkyMed-1 ประจำวันที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 17.56 น. “พบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ลดลงเนื่องจากปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงยังคงสูง อยู่ในระดับเฝ้าระวัง ตลอดแนวลำน้ำ” ในส่วนของ สทอภ. ได้มีการดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง...

GISTDA วิเคราะห์และจัดทำแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม Cosmo-SkyMed-4 ติดตามพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา

ภาพถ่ายดาวเทียม Cosmo-SkyMed-4 ประจำวันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 17.46 น. “พบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณบางส่วนของจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา” บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง มีเมฆมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง จึงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งจะทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด ในส่วนของ สทอภ. ได้ดำเนินการวางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง...

จิสด้าใช้ ดาวเทียม Cosmo-Skymed-2 ติดตามน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เผยข้อมูลดาวเทียม Cosmo-Skymed-2 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 “พบพื้นที่น้ำท่วมบริเวณบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ช่วงนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง จึงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสม อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิด โดยพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม...

จิสด้าใช้ COSMO-Skymed-1 ติดตามน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานหลักใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เผยข้อมูลดาวเทียม COSMO-Skymed-1 ของวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 05.44 น. “พบพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วม ในบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พื้นที่สีฟ้า)" ซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "เบบินคา" (BEBINCA) และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากการวิเคราะห์และประเมินในเบื้องต้น ปัจจุบันพบว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครพนม สกลนคร บึงกาฬ ยโสธร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ...

จิสด้าติดตามน้ำท่วมเพชรบุรี ใช้ Cosmo-Skymed-2 สนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานหลักใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เผยข้อมูลดาวเทียม Cosmo-Skymed-2 ของวันที่ 26 สิงหาคม 2561 เวลา 05.38 น. “พบพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วม ในบางส่วนของจังหวัดเพชรบุรี (พื้นที่สีฟ้า)” จากปริมาณน้ำล้นของเขื่อนแก่งกระจานได้ประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์ ในปัจจุบันยังมีผลกระทบในพื้นที่ตำบลท่าคอย ท่าไม้รวก ท่ายาง ท่าแลง บ้านในดง และมาบปลาเค้าในอำเภอท่ายาง และตำบลไร่มะขามในอำเภอบ้านลาด โดยพื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำริมสองฝั่งแม่น้ำเพชรมีแนวโน้มลดลง...

ติดตามน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จิสด้าใช้ Radarsat-2 ส่องพื้นที่ พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานหลักใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เผยข้อมูลดาวเทียม Radarsat-2 ของวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 18.17 น. “พบพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วม ในบางส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พื้นที่สีฟ้า)” จากการคาดการณ์และประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้นของระบบวิเคราะห์ในปัจจุบันสามารถแจ้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงหรือมีแนวโน้มได้รับผลกระทบต่อเนื่องในพื้นที่ประมาณ 89 อำเภอ ในจังหวัดนครพนม สกลนคร บึงกาฬ หนองคาย ร้อยเอ็ด ยโสธร อุดรธานี กาฬสินธุ์ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ...

จิสด้าใช้ Cosmo-Skymed-2 ติดตามน้ำท่วมเพชรบุรี พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานหลักใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เผยข้อมูลภาพจากดาวเทียม Cosmo-Skymed-2 ของวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 17.52 น. “พบพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วม ในบางส่วนของจังหวัดเพชรบุรี (พื้นที่สีฟ้า)” จากการคาดการณ์และประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้นของระบบวิเคราะห์ในปัจจุบันสามารถแจ้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงหรือมีแนวโน้มได้รับผลกระทบต่อเนื่องในพื้นที่ประมาณ 11 ตำบล ในบางส่วนของอำเภอท่ายาง และบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี...

จิสด้า ใช้ Cosmo-Skymed-4 แสกนน้ำท่วมเพชรบุรี พร้อมสนับสนุนข้อมูลให้หน่วยงานหลักใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า เผยข้อมูลดาวเทียม Cosmo-Skymed-4 ของวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 17.41 น. “พบพื้นที่เสียหายจากน้ำท่วม ในบางส่วนของจังหวัดเพชรบุรี” จากการคาดการณ์และประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้นของระบบวิเคราะห์ในปัจจุบันสามารถแจ้งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงหรือมีแนวโน้มได้รับผลกระทบต่อเนื่องในพื้นที่ประมาณ 10 ตำบล ในพื้นที่บางส่วนของอำเภอท่ายาง และอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี...