• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ประชุม สมุทรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศน์

จิสด้าร่วมสัมมนาการบูรณาการใช้ประโยชน์ข้อมูลสมุทรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และภาพถ่ายดาวเทียม

19 มิถุนายน 2560 ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการจิสด้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “การบูรณาการใช้ประโยชน์ ข้อมูลสมุทรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ และ ภาพถ่ายดาวเทียม” ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ซึ่งมีศาสตราจารย์เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ป

Subscribe to RSS - ประชุม สมุทรศาสตร์ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศน์