• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

สัมมนา เกษตร 4.0

จิสด้าจัดสัมมนาบริหารจัดการพื้นที่เกษตร...หวังสร้างระบบที่ยั่งยืนให้ประเทศสนองนโยบาย 4.0

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 จิสด้านำโดยภารกิจ PM เกษตร ได้จัดกิจกรรม “สัมมนาเชิงวิชาการการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่” ให้กับผู้บริหารทุกระดับขององค์กรด้านเกษตร เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล อยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยางานในครั้งนี้ได้จัดให้มีกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื

Subscribe to RSS - สัมมนา เกษตร 4.0