• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

จ.ตราด

จ.ตราด

ไทย

จิสด้าร่วม “ปั่นวิ่งรวมใจ รักษ์โลมาตราด เมืองสีเขียว”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนสนเทศ หรือ จิสด้า เข้าร่วม กิจกรรม “ปั่นวิ่งรวมใจ รักษ์โลมาตราด เมืองสีเขียว” ซึ่งจัดโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับจังหวัดตราด เพื่อบูรณาการความร่วมมือ รณรงค์ให้ทุกฝ่ายได้มีความตระหนักและการให้คุณค่าต่อความอุดมสม

Subscribe to RSS - จ.ตราด