• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

ติดตามสถานการณ์เทียนกง-1

จิสด้า และ สดร. ร่วมกับกองทัพอากาศ นำคณะทำงานและสื่อมวลชน ติดตามสถานการณ์เทียนกง-1 ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

16 มีนาคม 2561 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจิสด้า และ สดร.ร่วมกับกองทัพอากาศ นำคณะทำงานติดตามสถานการณ์เทียนกง-1 และคณะสื่อมวลชน กว่า 50 คน ร่วมสังเกตการณ์การโคจรของสถานีอวกาศเทียนกง-1 และเยี่ยมชมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ กองทัพอากาศ จังหวัดเชียงใหม่

Subscribe to RSS - ติดตามสถานการณ์เทียนกง-1