• ภาษาไทย
  • English

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA

เป็นองค์กรในการนำคุณค่าจากอวกาศและภูมิสารสนเทศสู่สังคม

งานสัมมนา

งานสัมมนา

ไทย

จิสด้า ร่วมกับ องค์กรอวกาศแห่งชาติจีน จัดงานสัมมนา The 1st Space Science Research Experiment & Exploration (SRE) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

   วันที่ 2 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ร่วมกับ องค์กรอวกาศแห่งชาติจีน (China National Space Administration, CNSA) จัดงานสัมมนา The 1st Space Science Research Experiment & Exploration (SRE) ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเท

Subscribe to RSS - งานสัมมนา