• ภาษาไทย
  • English

national space exploration

national space exploration

ไทย

ประชุม หารือโครงการ National Space Exploration

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมาโครงการ National Space Exploration ได้มีการจัดประชุมหารือ โครงการ National Space Exploration Phase3 ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุม Visionization ชั้น 6 สทอภ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 

Subscribe to RSS - national space exploration